Editor

Každý dokument má jednoho Editora. Jako editor
 • odpovídám za výslednou podobu
 • řídím jednotlivé fáze životního cyklu dokumentu  
 • nastavuji sdílení s dalšími lidmi (pokud se chystá dokument zveřejnit mimo Spolupracovníky, informují je o tom včas) včetně informace, kdo vše se pracích na dokumentu podílí
 • moderuji diskuse/komentáře v rámci dokumentu
 • schvaluji jednotlivé úpravy
Editor uvádí své jméno a kontakt, stav/fázi vývoje dokumentu, případně pravidla spolupráce, do zápatí dokumentu.

Životní cyklus dokumentu

Zkratku fáze životního cyklu dokumentu uvádí Editor do zápatí, případně názvu dokumentu.

(K) - Koncept (příp. draft) je dokument, který není připraven k publikaci, je otevřen diskusím a komentářům.

(F) - Finální verze je obsahově a stylisticky připravena k použití, obsahově už dokument není otevřen úpravám.

(G) - Graficky upravená verze je podoba závěrečné verze upravená pro zveřejnění.

(P) - Publikace - vyhlášený, tedy závazný obsah dokumentu na odpovídajícím nosiči.

(A) - Archivace je stav, kdy dokument není otevřen úpravám ani není publikován.


Úpravy

Gramatické chyby upravují bez komentáře a oznamování. Pokud je pravidlo sporné, je vhodné založit sdělení nebo diskusi v komentáři.

V režimu úprav/změn provádím změny obsahu dokumentu, které mění význam jednotlivých sdělení. Schválení úprav provádí Editor.

Formátování provádím výhradně pomocí Stylů (díky tomu lze dokument snadno graficky upravovat, odkazovat na jeho části a vytvářet obsah a osnovu), případně využívám 

 • Tučné - pro zvýrazně ní pojmů, kterých se týká odstavec
 • Kurzíva - pro odlišení původu textu
 • Podbarvení - pro odlišení části textu, který má jiný charakter než ostatní text
 • Barva písma - pro odlišení textu, který souvisí s jinými, stejnobarevnými částmi dokumentu

Oznamování úprav

Při podstatných úpravách dokumentu informuji Editora nebo Spolupracovníky emailem, ve kterém shrnu a zdůvodním provedené úpravy a požádám je o reakci (viz Email).

Komentáře

Sděluji, že jsem provedl úpravu, případně doložím vysvětlení.
Vyzývám k diskusi - položím otázku, případně komentář zakončím "hm?"

Oznámení spolupracovníkům

Pokud očekávám akci Spolupracovníků nebo Editora, 
 • oslovím je emailem podle pravidel pro Email (mohu využít i funkci Poslat email spolupracovníkům), nebo
 • označím je v komentáři (pokud to technologie nepodporuje automatické upozornění emailem, pošlu jim upozornění)

Comments