Videokonference

První snos doporučení na základě zkušeností z konfer s lidmi, kteří nemají moc zkušeností...

Používám sluchátka, pokud možno s mikrofonem.
Před zahájením udělám/e testovací hovor (kvalita připojení, kvalita zvuku, případně videa).
Na sdíleném dokumentu je agenda jednání, která se postupně proměňuje v zápis.
Dodržuju pořadí, které si na začátku stanovíme (což může být i dobrá ledolamka), na vyjádření k ověřovacím dotazům moderátora ("souhlasíte?", "můžeme dál?").
Dodržuju pořadí určené moderátorem na vyjádření k tématům setkání.Comments